Γάλλοι

Από Ἀρχειοπαιδεία

Γάλλοι ἔθνος εἰσὶν Εὐρωπαῖον, τῆς Γαλλικῆς Πολιτείας κυριώτατον ὄν.