Πρότυπο:OSM Location map/Labelitem

Από Ἀρχειοπαιδεία

"lat": 0, "lon": 0, "img": "wikirawupload:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg/10px-Red_pog.svg.png", "height": 10, "width": 10, "text": "", "textAlign": "right", "textBaseline": "middle", "textDx": 0, "textDy": 1, "textFontSize": 12